024 2269 6999

Archive for Tag: ruou vang viet y

Sự khác biệt giữa rượu vang thế giới mới và thế giới cũ

Có khi nào bạn thắc mắc cùng là rượu vang tại sao phải phân chia ra thành rượu vang thế giới mới và thế giới cũ? Dựa vào đâu để phân biệt và những khác biệt cơ bản đó...

Xem tiếp

Cách kết hợp rượu vang và cheese

Sự kết hợp giữa, rượu vang và cheese đã được ứng dụng từ rất lâu đời. Phải có đến hàng trăm cách kết hợp giữa rượu vang và cheese. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách lựa trọn để có được sự kết...

Xem tiếp

vừa đặt mua thành công