So sánh sản phẩm

TERRE S. SOFIA

Được làm từ loại nho trồng ở vùng Sicily
Rượu có màu đỏ ruby, thích hợp với các buổi tiệc và đặc biệt là thịt đỏ.
Nhiệt độ sử dụng thích hợp: 18 độ C
Nồng độ rượu: 13.5%
 


Được làm từ loại nho trồng ở vùng Sicily
Rượu có màu đỏ ruby, thích hợp với các buổi tiệc và đặc biệt là thịt đỏ.
Nhiệt độ sử dụng thích hợp: 18 độ C
Nồng độ rượu: 13.5%
 

Tags:

Chat Facebook