So sánh sản phẩm

Tin tức

  • "Chất Lượng Từ Màu Sắc Tới Hương Vị" - Lê Linh (Trưởng Phòng Marketing)

    Trước tôi không hay dùng vang vì cứ nghĩ nồng độ cao, không ngờ có sản phẩm ngon như vậy mà nồng độ lại chỉ có 5,5 rất phù hợp với phụ nữ như tôi.